Forssan vesihuoltoliikelaitos

Kaupungin yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimivan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut kilpailukykyisesti tulevaisuuden investoinnit huomion ottaen.

Tiedoksi kiinteistönomistajille hulevesistä.

Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui syyskuussa 2014. Uudistuksen myötä hulevesi eli katoille tai muille pinnoille kertyvä sade- ja sulamisvesi sekä perustusten kuivatusvesi tulee erottaa jätevedestä.

Forssan vesihuoltoliikelaitos tarkastaa loppuvuoden 2017 sekä vuoden 2018 aikana kiinteistöjen hulevesiliitäntöjä. Selvitämme liitäntöjen nykyisen tilanteen Forssassa, jotta voimme suunnitella jatkotoimenpiteitä sekä niiden toteuttamisjärjestyksen.

Aloitamme työn katualueella ja mikäli ilmenee tarve siirtyä kiinteistölle, otamme yhteyttä kiinteistönomistajaan. Kartoituksesta ja sen yhteydessä annettavasta neuvonnasta ei aiheudu kustannuksia kiinteistönomistajalle.

 

VIKAILMOITUKSET

03-41415590

(Varalla 050-4117013 ainoastaan kun lankaverkko ei toimi)

Tarkasta kiinteistösi laskuhistoria

Mitäs, jos joisitki vettä