Forssan vesihuoltoliikelaitos

Kaupungin yleisenä vesi-ja viemärilaitoksena toimivan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut kilpailukykyisesti tulevaisuuden investoinnit huomioon ottaen.

Forssan veden laatu

20.3.2017 klo 10.00

Forssan vesihuoltoliikelaitos on saanut tiedossaan olevat vesivuodot korjattua. Vuodot ovat irrottaneet saostumia putken seinämistä aiheuttaen ns. ruskeaa vettä. Haitta on vesihuoltoliikelaitokselle tulleiden yhteydenottojen perusteella loppunut.

 Mikäli haittaa vielä esiintyy, pyydetään asiakkaita ottamaan yhteyttä vesihuollon päivystykseen. Haitta poistuu juoksuttamalla vettä ja kun se on taas kirkasta sekä hajutonta ja mautonta, voi vettä käyttää normaalisti.

Vesihuollon päivystysnumero on 03-4141 5590

 14.3.2017 klo 10.00

Forssan vesihuoltoliikelaitos on korjannut perjantaista lähtien kaksi vuotoa. Toinen oli Vieremän alueella ja toinen Ojalanmäessä. Keskusta-alueen vedenlaatua haittaavia vuotoja on sen jälkeen löytynyt Riihitieltä ja Asemakadulta. Vuodot korjataan perjantaihin mennessä. Vuotojen etsintää jatketaan.

Vuodot ovat aiheuttaneet saostumien irtoamista putken seinämistä. Haitta poistuu juoksuttamalla vettä ja kun se on taas kirkasta sekä hajutonta ja mautonta, voi vettä käyttää normaalisti. Haitan pitkittyessä asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä vesihuollon päivystykseen.

Forssan vesihuoltoliikelaitos pahoittelee haittaa.

Vesihuollon päivystysnumero on 03-4141 5590

13.3.2017 klo 12.00

Forssan vedenlaatua ajoittain heikentävä tiedossamme oleva asia on vesijohtoverkostoon kertyneen, lähinnä mangaanista muodostuneen sakan irtoamisesta aiheutuva veden yleensä hetkellinen sameutuminen. Ongelma ilmenee usein vesivuotojen yhteydessä, mutta sakka saattaa irrota putken seinämistä myös muulloin verkostossa tapahtuvien esim. hetkellisten virtauksen muutosten seurauksena. Haitta poistuu juoksuttamalla vettä ja kun se on taas kirkasta sekä hajutonta ja mautonta, voi vettä käyttää normaalisti. Sakka saattaa kiusata pidemmänkin aikaa.

Forssan vesijohtoverkostossa on maaliskuun aikana ollut useita vuotoja, jotka ovat aiheuttaneet virtauksen muutoksia verkostossa irrottaen em. saostumia. Laitoksen verkostossa on edelleen vuotoja, joita paikannetaan käytettävissä olevin keinoin. Verkostoa myös huuhdellaan, jotta sakkaa saataisiin hallitusti pois verkostosta.

Forssan vesihuoltoliikelaitos pahoittelee asiakkailleen aiheutuvaa haittaa.

Vuokratarjouspyyntö työkone- ja kuljetuspalveluista 2017 – 2018

Forssan vesihuoltoliikelaitos pyytää tarjouksia tuntitöinä tehtäviin kunnallisteknisiin rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotöihin soveltuvien maarakennustyökoneiden ja kuljetuskaluston vuokraamisesta (kori 1) sekä yksikkötyöurakkatarjouksia (kori 2) sopimuskaudelle 1.4.2017 – 31.3.2018. Molemmat korit käsitellään omina tarjouksinaan.

 

                                                               

Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 24.3.2017 klo 12.00 mennessä os. Forssan vesihuoltoliikelaitos, Perkiöntie 7, 30300 Forssa. Kuoreen merkintä ”Työkone/kuljetustarjous 2017”.

Lisätietoja antaa työpäällikkö Jarmo Viitanen, puh. (03) 4141 5572

Tarjouslomakkeet lisäehtoineen

KONETARJOUSPYYNTÖ 2017-2018

KONE-KULJETUSTARJOUS kaavake kori 1 2017

Kopio puitesopimus työurakkatarjous (kori 2) 2017

 

 

 

 

 

 

Vikailmoitukset

(03) 4141 5590

(varalla 050-4117013)

Tarkasta kiinteistösi laskuhistoria

Siirry

Mitäs, jos joisitki vettä