Vesi

Vieremän ja Linikkalan vedenottamot

Vesihuoltoliikelaitoksen vedenhankinnan yksinomaisena lähteenä on Vieremänharju.

Laitoksen vedenottamot Vieremä ja Linikkala sijaisevat tässä pohjavesiesiintymässä. Vieremän pohjavedenottamolla on kahdeksan siiviläputkikaivoa syvyyksiltään 15 – 20 metriä. Vieremän vedenottamon nimellisteho on tällä hetkellä noin 450 m3 tunnissa. Vedenottamo on rakennettu 1972. Linikkalan pohjavedenottamolla on käytössä kaksi siiviläputkikaivoa. Vedenottamon nimellisteho on tällä hetkellä 250 m3 tunnissa ja se on rakennettu 1978.

Vesianalyysi »

 

Valitse

Mitäs, jos joisitki vettä