Viemäri

Viemäriverkosto

Viemäriverkoston kokonaispituus on noin 281 kilometriä. Viemäriverkostoon kuuluu kaikkiaan 36 jätevedenpumppaamoa, sekä kolme sadevesipumppaamoa.

Jäteveden puhdistus

Sortohaassa sijaitseva puhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen jälkisaostuslaitos. Se on rakennettu 1974 kemialliseksi ja laajennettu 1984 biologiseksi laitokseksi. Puhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat:

– asukasvastineluku   40000

– Q keskim.   20000m3/d

– BHK7   7000kg/d

Jätevesiraportti 25.10.2017

Valitse

Mitäs, jos joisitki vettä