Tekstiviestitiedostusjärjestelmä

Forssan vesihuoltoliikelaitoksella on käytössään tekstiviestitiedotusjärjestelmä. Järjestelmä poimii Fonectasta ne puhelinnumerot, joiden laskutusosoitteet on tiedotettavalla alueella. Jos asukkaan käytössä oleva puhelinnumero on esimerkiksi työnantajan tai jos se on...

SUURI VESIVUOTO ON LÖYDETTY

TIEDOTE 23.4.2018 KLO 9.30 SUURI VESIVUOTO LÖYDETTY Forssan vesijohtoverkostossa havaittiin vuoto lauantaina 21.4. klo 18.00 jälkeen. Vuotovesimäärä kasvoi yön aikana siten, että laitoksen varallaolo hälytti sunnuntaina 22.4. lisähenkilökuntaa apuun etsimään vuotoa....

VESIHUOLTOTÖITÄ LAMMINRANNASSA

Vesihuoltolaitos rakentaa kevään aikana raakavesilinjaa Lamminrannassa, työ on alkanut ja sen arvioidaan valmistuvan toukokuun  2018  aikana. Laitos pahoittelee ajoittain liikenteelle ja jalankululle  aiheutuvaa haittaa.  ...

Tiedoksi kiinteistönomistajille hulevesistä.

Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui syyskuussa 2014. Uudistuksen myötä hulevesi eli katoille tai muille pinnoille kertyvä sade- ja sulamisvesi sekä perustusten kuivatusvesi tulee erottaa jätevedestä. Forssan vesihuoltoliikelaitos tarkastaa loppuvuoden 2017 sekä vuoden...

Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö 2016-2017 Allaoleva  linkki vie otakantaa.fi sivustolle, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja antaa siihen palautetta Ota...