Tiedoksi kiinteistönomistajille hulevesistä.

Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui syyskuussa 2014. Uudistuksen myötä hulevesi eli katoille tai muille pinnoille kertyvä sade- ja sulamisvesi sekä perustusten kuivatusvesi tulee erottaa jätevedestä. Forssan vesihuoltoliikelaitos tarkastaa loppuvuoden 2017 sekä vuoden...

Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö 2016-2017 Allaoleva  linkki vie otakantaa.fi sivustolle, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja antaa siihen palautetta Ota kantaa