Häiriöistä ilmoittaminen käy joko tämän sivun lomakkeella, tai soittamalla suoraan päivystys puhelinnumeroon. Valitse näistä vaihtoehdoista sopiva yhteydenotto menetelmä ongelman kiireellisyyden mukaan.

Kiireelliset tapaukset on syytä ilmoittaa suoraan puhelimitse päivystysnumeroon ja kiireettömät tapaukset voidaan ilmoittaa lomakkeella. Alla on kuvattuna esimerkkejä kiireellisistä ja kiireettömistä tapahtumista.

Päivystys puhelinnumero: (03) 4141 5590

Kiireelliset tapaukset (Soita)

  • vesijohto‐ tai viemärivuoto
  • viemäritukos
  • veden suuret laatuhäiriöt
  • vettä ei tule hanasta

Kiireettömät tapaukset (Lomake)

  • epäilet vikaa vesimittarissasi
  • laskutukseen liittyvää kysyttävää
  • haluat antaa palautetta vesilaitokselle
  • jotain muuta kysyttävää


Varmista häiriötilanneviestin saatavuus

Forssan vesihuoltoliikelaitoksella on käytössä tekstiviestijärjestelmä häiriötilannetiedotusta varten.

Viestit tulevat vain niihin puhelimiin, joiden laskutusosoite on häiriöalueen sisällä. Forssan vesihuoltoliikelaitos on ottanut käyttöön asiakasportaalin, johon asiakas voi itse ilmoittaa puhelinnumeronsa, jonka laskutusosoite on muualla.

Asiakas voi ilmoittaa myös salaisen puhelinnumeron tai työpuhelimen, jos haluaa saada niihin puhelimiin häiriötilanneviestejä omasta kiinteistöstään.

Linkki asiakasportaaliin