Viemäreiden perusparannustyö

Forssan vesihuoltoliikelaitos saneeraa viemäriverkostoaan

Työssä toimii urakoitsijana Aarsleff Oy
Työ tapahtuu viikoilla 3-5/2019

Viemäreiden saneeraus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi: näin estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat, sekä jätevesien pääsy ympäristöön.
Saneeraustyössä vanhaan viemäriin asennetaan paikalleen kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta. Saneerausmenetelmä ei vaadi linjojen kaivamista. Menetelmä edellyttää yhtäjaksoista työskentelyä, joten häiriötä aiheuttavaa työtä joudutaan tekemään myös ilta-aikaan.

Saneeraustyön aikana viemäreitä voi käyttää normaalisti.

Pahoittelemme perusparannustyön aiheuttamia meluhäiriöitä sekä asennuskaluston mahdollisesti aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Yhteystiedot

Aarsleff Oy
Työpäällikkö, Pete Karjalainen 0403520804

Forssan vesihuoltoliikelaitos
Päivystys 0341415590