Viemäreiden perusparannustyö 19-21.2.2019.      Linkki työmaa-alueeseen

Forssan vesihuoltoliikelaitos saneeraa runkoviemäriverkostoaan.

Työssä toimii urakoitsijana Aarsleff Oy.

Työ tehdään aukikaivamattomalla menetelmällä

Viemäreiden saneeraus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi: näin
estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat sekä jätevesien pääsy ympäristöön.
Saneerauksessa käytettävällä sujutusmenetelmällä vanhaan viemäriin asennetaan
paikalla kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta.
Käytettävä sujutusputki on polyesterihartsilla kyllästetty pehmeä huopaputki, joka
asennetaan vanhan viemärin sisään veden paineella. Kun sujutusputki on asennettu
paikalleen, se kovetetaan kuumentamalla uudeksi kovaksi putkeksi.
Perusparannustyön aikana kiinteistönne vedenjakelu ja viemäröinti toimivat normaalisti.
Kiinteistöille ei aiheudu saneerauksesta mitään kustannuksia.

Sujutustyössä syntyvä haju ja höyry

Sujutusputken kovettumisprosessin aikana ilmaan vapautuu muovin hajua, joka voi
levitä myös työmaa-alueen ulkopuolelle. Haju syntyy polyesterihartsin lämpöreaktiossa.
Polyesterihartsin lämpöreaktiosta aiheutuva haju on aistittavissa jo erittäin pieninä
pitoisuuksina.Työmaan läheisyydessä saattaa olla myös runsaasti vesihöyryä.

Pahoittelemme perusparannustyön mahdollisesti aiheuttamia haju- ja meluhäiriöitä sekä
asennuskaluston aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Yhteystiedot                                                        Puhelinnumero

Aarsleff Oy,   Projektipäällikkö, Suvi Börman    0400 381 083
Aarsleff Oy,   Työnjohtaja, Pete Karjalainen      040 352 0804

Forssan vesihuoltoliikelaitos, Päivystys             0341415590