7.2.2020  Jatkuvaa kalliota kaivuulinjalla

Työmaa viivästyy alkuperäisestä aikataulusta kalliolouhinnan vuoksi, kalliota louhitaan irti kiilaamalla, ei räjäyttämällä.

21.10.2019 Muutos Kaskenkadun työohjelmaan ja aikatauluun

Nykyisen vesijohtorunkolinjan korkeusasemasta johtuen laitos joutuu muuttamaan työtapojaan niin että runkolinjat tehdään ensin ja sen jälkeen talohaarat. Tämä tarkoittaa sitä että osa kiinteistöille tehtävistä hulevesitonttijohdoista siirtyy tehtäväksi keväällä 2020.

——————————————————————————————————————–

Forssan vesihuoltoliikelaitos rakentaa kaivamalla uutta hulevesiviemäriä sekä uusii runkovesijohtolinjan Kaskenkadulla.

Työ alkaa syyskuussa ja alustavan aikataulun mukaan päättyy joulukuussa.

Vesihuoltoliikelaitos pahoittelee  liikenteellistä haittaa Kaskenkadulla sekä liikenteen lisääntymistä normaalista myös Kannistonkadulla

Mahdolliset kyselyt hulevesiliitoksista Ville Mäkinen 0406739594

Muut lisätiedot 0341415590

Kartta työalueesta ohessa,   kaskenkatu 2019