Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastustoiminta on päättynyt Forssan vesihuoltoliikelaitoksella 31.12.2018. Tarkastustoiminta on siirtynyt vuoden 2019 alusta Forssan seudun rakennusvalvonnalle. Tehtävää hoitaa tarkastusinsinööri (LVI) Jari Salmisto, p. (03) 4141 5608.