ASUKASTIEDOTE KAIVOJEN TARKKAILUMITTAUKSISTA

Forssan vesihuoltoliikelaitos käynnistää pohjaveden ennakkotarkkailun Kellarimäen alueella. Tarkkailussa noudatetaan Hämeen ELY-keskuksen 29.11.2017 hyväksymää tarkkailuohjelmaa. Tarkkailuun sisältyy pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun seuranta pohjaveden havaintoputkista ja yksityiskaivoista. Ensimmäiset tarkkailumittaukset tehdään 17.7.2018. Jatkossa mittauksia tehdään kolmen kuukauden välein. Tarkkailun toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja työstä antavat:

vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570

käyttöpäällikkö Jaana Komu, p. (03) 4141 5050

 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS