Suomen Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia. Myös liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli on päivitetty. Forssan vesihuoltoliikelaitos on lisäksi tehnyt edellä mainittuihin malleihin muun lainsäädännön muutoksista ja käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia. Uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot astuvat voimaan 1.10.2018. Ne ovat nähtävänä alla:

Liittymis- ja käyttösopimusehdot 2018 

Yleiset toimitusehdot 2018

Uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot eivät edellytä uusien sopimusten tekemistä, eivätkä vaadi toimenpiteitä asiakkailta. 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS