Ennen kuin kiinteistö liitetään Forssan vesihuoltoliikelaitoksen verkostoon, on tehtävä liittymissopimus kiinteistön omistajan ja Forssan vesihuoltoliikelaitoksen välille. Jos viemäriin johdettavat jätevedet poikkeavat asumisjätevesistä laadun tai määrän vuoksi, laaditaan liittymissopimuksen lisäksi teollisuusjätevesisopimus.

Lisäksi kiinteistölle rakennettavalle sprinklerijärjestelmälle laaditaan oma sopimuksensa.


Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Tonttijohtojen suunnittelu

Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien laatimista varten saat Forssan vesihuoltoliikelaitoksen asiakaspalvelusta veloituksetta viemäri- ja tontinrajakorkeusilmoituksen. Korkeusilmoituksessa esitetään tonttijohtojen liitoskohdat, liitoskorkeudet sekä viemärien padotuskorkeudet. Padotuskorkeus on taso, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta.

Liittymishakemus

Rakennusluvan saatuasi, hae liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon sähköisen palvelun kautta. Hakemuksen liitteeksi tulee asemapiirroskuva vesihuollon osalta. Linkki liittymishakemukseen löytyy tämän sivun alaosasta.

Liittymissopimus

Sopimus valmistellaan viikon sisällä sen jälkeen, kun hakemus liitteineen on toimitettu. Liittymissopimus laaditaan aina kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan kanssa. Jos kiinteistöllä on useampia omistajia, tulee sopimukseen kaikkien omistajien allekirjoitus. Vaihtoehtoisesti allekirjoittajana voit toimittaa sopimuksen liitteeksi valtakirjan kiinteistön omistajilta. Liittymisestä peritään hinnaston mukainen liittymismaksu.

Tonttijohtojen rakentaminen

Liittyjänä vastaat kustannuksellasi tonttiviemäreiden rakentamisesta sekä tonttivesijohdon maatöistä katujohdosta alkaen. Jos Forssan vesihuoltoliikelaitos on rakentanut tonttijohdot valmiiksi kiinteistösi rajalle saakka (esim. uudisalueet), peritään tonttijohtomaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Tonttijohtojen rakentaminen

Kun olet saanut rakennuksen sisäpuoliset putkityöt valmiiksi ja vesikalusteet ovat käyttökunnossa, tilaa vesimittari Forssan vesihuoltoliikelaitokselta.

Mittarin ja asennustöiden toimitusaika on noin viikko tilauksesta. Ole siis hyvissä ajoin liikkeellä!


Muutoksen ilmoittaminen

Jos kiinteistöllänne sijaitsevien tonttijohtojen sijainti muuttuu, pyydämme ilmoittamaan muutoksista vesihuoltoliikelaitoksen asiakaspalveluun.


Teollisuusjätevesisopimukset

Jos viemäriin johdettavat jätevedet poikkeavat asumisjätevesistä laadun tai määrän vuoksi, laaditaan liittymissopimuksen lisäksi teollisuusjätevesisopimus. Sopimusta varten toimitetaan teollisuusjätevesihakemus.

  • Hakemuksen liitteeksi tulee:
  • vesihuollon asemapiirustus
  • kopio laitoksen ympäristöluvasta
  • prosessikaavio teollisuusjätevesien käsittelystä ja
  • näytteenottopaikan sijaintipiirros

Teollisuusjätevesisopimuksessa otetaan huomioon teollisuusjäteveden erityiset piirteet, sovitaan viemäriin johdettavan jäteveden laadusta ja näytteenotosta sekä määritetään vastuut.


Sprinklerisopimukset

Kiinteistölle rakennettavalle sprinklerijärjestelmälle laaditaan oma sopimuksensa.

Sprinklerisopimuksen liitteeksi tulee:

  • asemapiirros ja suojausaluekaavio
  • pohjapiirros
  • kytkentäkaavio ja
  • selvitys sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista
VesijohtoonJätevesiviemäriinSadevesiviemäriin