Vesihuoltolaitos tekee vesihuoltotöitä Kaikulan asuntoalueella, työt ovat alkaneet.

Työt saadaan valmiiksi pääosin vuoden 2018 loppuun mennessä  ja  yhdistysten osalta  keväällä 2019 pakkasista riippuen.

kartta työalueesta       kaikula

3.12.2018

LIIKENNEJÄRJESTELYT MUUTTUVAT TILAPÄISESTI KAIKULASSA: Kaikulan vesihuoltotöiden vuoksi joudumme sulkemaan läpiajon Kaikulantiellä ja Viljelyksentiellä Korko-ojantien risteyksessä työmaan edetessä. Järjestelyt kestävät kummassakin muutaman päivän maan sulatuksen ja kaivuun ajaksi, tällöin liikennemerkein ohjataan liikennettä muuta kautta.

Laitos pahoittelee ajoittain liikenteelle ja jalankululle  aiheutuvaa haittaa.

Mahdolliset tiedustelut  03-41415590

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS