Vesiportaali

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen asiakkaalla on mahdollisuus käyttää Vesiportaalia tarkastellakseen omaa vedenkulutustaan web-pohjaisessa applikaatiossa tai Vesiportaalin mobiilisovelluksella Android-laitteilla. Kulutusta voidaan seurata päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Vesimittarin ilmoittamia lukemia on mahdollista tarkastella mittarin kokonaislukeman mukaan, tai aikavälillä tapahtuneen kulutuksen mukaan. Vesimittarilta saatavan infokoodin perusteella voidaan tuoda käyttäjän tietoon myös mahdolliset vuodot.

Hälytyksen mittarin ilmoittamasta vuodosta asiakas saa sähköpostitse määrittelemiinsä osoitteisiin. Asiakas voi määrittää omissa tiedoissaan sähköpostiosoitteet, joihin hälytykset lähetetään. Lisäksi jos asiakas on ottanut käyttöönsä Vesiportaalin mobiiliapplikaation, ilmoitukset toimitetaan myös mobiililaitteeseen.

Asiakkaan on myös mahdollista ladata tarkka raakadata omasta vedenkulutuksestaan.

Kirjautuminen tapahtuu asiakkaan Kulutuspiste- ja Mittarinumerolla. Ensimmäisellä kirjatumiskerralla tarvitset kirjautumisen vahvistamiseen myös maksaja asiakasnumerosi. Löydät nämä tiedot esimerkiksi vesilaskultasi. Palvelu pyytää ensimmäisellä kirjatumiskerralla sähköpostiosoitetta, jonka avulla kirjautuminen vahvistetaan seuraavilla kerroilla. Voit lisätä palvelun Omat tiedot -osiossa myös lisäsähköpostiosoitteita, joita käytetään vuotohälytyksien toimittamiseen ja/tai kirjautumisen varmentamiseen. Jos sallit kirjautumisen lisäsähköpostiosoitteelle, käyttäjä voi tarkastella kulutustietoja, nähdä nykyiset infokoodit, tarkastella omia laitteitaan (joihin hän on kirjautunut omalla sähköpostillaan) ja ladata kulutusdataa. Hän ei näe muita asetuksia eikä muiden henkilöiden laitteita. Voit lisätä myös saman sähköpostiosoitteen kuin tiliisi liitetty sähköposti, jos haluat vastaanottaa pääsähköpostiosoitteeseen myös vuotohälykset.

Mittaritieto

Asiakkaan etäluettavalta mittarilta luetaan lukema kerran tunnissa. Haja-asutusalueilla lukuväli on harvempi. Mikäli asiakkaalla ei ole etäluettavaa mittaria käytössään, ei Vesiportaalin käyttö ole mahdollista.

Kirjautunut käyttäjä näkee oletuksena oman kulutuksen kuvaajan kuukausi näkymässä.

Diagrammin tarkkoja lukemia voi tarkastella siirtämällä kursori palkin päälle, jolloin kyseisen aikavälin tarkka lukema tulee näkyviin. Näkymän tyyppiä voidaan vaihtaa kokonaislukeman ja kulutuslukeman välillä.

Kokonaislukemassa käyttäjä näkee diagrammissa vesimittarilla olevan kokonaislukeman eri ajanhetkiltä.

Kulutuslukemassa puolestaan voidaan tarkastella aikajakson väleillä tapahtunutta kulutuksen määrää.

Päivänäkymässä käyttäjä voi valita mitä päivää tarkastellaan. Tämä tapahtuu klikkaamalla sivun näkymäosion alaosassa näkyvää kalenteria. Viikko, kuukausi ja vuositasolla voidaan myös ’porautua’ päivään klikkaamalla kyseistä palkkia.

Päivänäkymässä käyttäjä voi valita, että mitä päivää tarkastellaan. Tämä tapahtuu klikkaamalla sivun näkymäosion alaosassa näkyvää kalenteria. Viikko, kuukausi ja vuositasolla voidaan myös ’porautua’ päivään klikkaamalla kyseistä palkkia.

Hälytysasetukset

Asiakas voi halutessaan aktivoida sähköpostihälytykset käyttöönsä. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli mittarin luentahetkellä Vesiportaali havaitsee infokoodista vuodon, niin käyttäjän asettamiin sähköpostiosoitteisiin lähetetään viesti tehdystä havainnosta.

Muuta

Mikäli palvelun käytössä ilmenee jotain kysyttävää tai ongelmia, ole yhteydessä suoraan sähköpostitse osoitteeseen support.vesiportaali@elkome.com