Viemäri

Viemäriverkosto

Viemäriverkoston kokonaispituus oli vuoden 2017 lopussa noin 290 kilometriä. Viemäriverkostoon kuuluu kaikkiaan 47 jätevedenpumppaamoa, sekä kolme sadevesipumppaamoa.

Jäteveden puhdistus

Sortohaassa sijaitseva puhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen jälkisaostuslaitos, joka saneerauksen yhteydessä 2014 – 2016 laajennettiin typenpoistolaitokseksi. Alkujaan se on rakennettu vuonna 1974 kemialliseksi ja laajennettu vuonna 1984 biologiseksi laitokseksi. Puhdistamon mitoitusarvot ovat seuraavat:

Asukasvastineluku ~85 000
 Q keskimäärin 20 000 m3/d
 BOD7 7 000 kg/d

 

Jätevesiraportti 10.4.2018

Jätevesiraportti 21.3.2018

jätevesiraportti 8.3.2018

 

Mitäs, jos joisitki vettä