Jokioisten, Forssan ja Tammelan hyväksytty ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013 – 2023:

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, tekstiosuus (pdf)

Liitteet

Liite 1 Pohjavesialueet (pdf)
Liite 2 Vedenottamot (pdf)
Liite 3 Jätevedenpuhdistamot (pdf)
Liite 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat (pdf)
Liite 5 Yhtymämalli toiminta-alueiden ulkopuolisille alueille (pdf)
Liite 6 Tammelan yksityiset vesihuoltoyhtiöt (pdf)
Liite 7 Toimenpideohjelma (pdf)
Liite 8 Lausunnot (pdf 6Mt)