Forssan vesihuoltoliikelaitos

Kaupungin yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimivan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut kilpailukykyisesti tulevaisuuden investoinnit huomion ottaen.

************************************************

UUDET LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUKSEN EHDOT SEKÄ YLEISET TOIMITUSEHDOT

Suomen Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia. Myös liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli on päivitetty. Forssan vesihuoltoliikelaitos on lisäksi tehnyt edellä mainittuihin malleihin muun lainsäädännön muutoksista ja käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia. Uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot astuvat voimaan 1.10.2018. Ne ovat nähtävänä alla:

Liittymis- ja käyttösopimusehdot 2018 

Yleiset toimitusehdot 2018

Uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot eivät edellytä uusien sopimusten tekemistä, eivätkä vaadi toimenpiteitä asiakkailta. 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Vuokratarjouspyyntö työkone- ja kuljetuspalveluista 2019 – 2020

Forssan vesihuoltoliikelaitos pyytää tarjouksia puitesopimuksen perusteella 1+1+1 tuntitöinä tehtäviin kunnallisteknisiin rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotöihin soveltuvien maarakennustyökoneiden ja kuljetuskaluston vuokraamisesta (kori 1) sekä yksikkötyöurakkatarjouksia (kori 2) sopimuskaudelle 1.4.2019 – 31.3.2020, sekä optiovuodet 2020 ja 2021 Molemmat korit käsitellään omina tarjouksinaan. Tarjouslomakkeet lisäehtoineen löytyvät allaolevista linkeistä.

Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 29.3.2019 klo 12.00 mennessä os. Forssan vesihuoltoliikelaitos, Perkiöntie 7, 30300 Forssa. Kuoreen merkintä ”Työkone/kuljetustarjous 2019”.

Lisätietoja antaa työpäällikkö Jarmo Viitanen, puh. (03) 4141 5572

KONETARJOUSPYYNTÖ 2019-2020

KONE-KULJETUSTARJOUS kaavake kori 1 2019

Puitesopimus työurakkatarjous (kori 2) 2019

 

TAMMELAN PORTAAN KYLÄSSÄ TEHDÄÄN KELLARIMÄEN VEDENOTTAMON ENNAKKOTARKKAILUA

ASUKASTIEDOTE KAIVOJEN TARKKAILUMITTAUKSISTA

Forssan vesihuoltoliikelaitos käynnistää pohjaveden ennakkotarkkailun Kellarimäen alueella. Tarkkailussa noudatetaan Hämeen ELY-keskuksen 29.11.2017 hyväksymää tarkkailuohjelmaa. Tarkkailuun sisältyy pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun seuranta pohjaveden havaintoputkista ja yksityiskaivoista. Ensimmäiset tarkkailumittaukset tehdään 17.7.2018. Jatkossa mittauksia tehdään kolmen kuukauden välein. Tarkkailun toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja työstä antavat:

vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570

käyttöpäällikkö Jaana Komu, p. (03) 4141 5050

 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

VIKAILMOITUKSET

03-41415590

(Varalla 050-4117013 ainoastaan kun lankaverkko ei toimi)

[acf field=”slogan” post_id=”174″]