~ Mitäs jos joisitki vettä ~

Kaupungin yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimivan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut kilpailukykyisesti tulevaisuuden investoinnit huomioon ottaen.

Ilmoita häiriöstä
Liity

Verkostoon liittyminen

Omistajan muutos

Omistajan tai vuokralaisen vaihdos

Työtilaukset

Työtilaukset

Häiriötilanteet

Hinnasto

Ajankohtaista