Forssan vesihuoltoliikelaitos

Kaupungin yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimivan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut kilpailukykyisesti tulevaisuuden investoinnit huomion ottaen.

************************************************

UUDET LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUKSEN EHDOT SEKÄ YLEISET TOIMITUSEHDOT

Suomen Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia. Myös liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli on päivitetty. Forssan vesihuoltoliikelaitos on lisäksi tehnyt edellä mainittuihin malleihin muun lainsäädännön muutoksista ja käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia. Uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot astuvat voimaan 1.10.2018. Ne ovat nähtävänä alla:

Liittymis- ja käyttösopimusehdot 2018 

Yleiset toimitusehdot 2018

Uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot eivät edellytä uusien sopimusten tekemistä, eivätkä vaadi toimenpiteitä asiakkailta. 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

JÄTEVESIVIEMÄRIN SANEERAUS VÄLILLÄ I-RANTAKUJA – SEPÄNKUJA

Viemäreiden perusparannustyö

Forssan vesihuoltoliikelaitos saneeraa viemäriverkostoaan

Työssä toimii urakoitsijana Aarsleff Oy
Työ tapahtuu viikoilla 3-5/2019

Viemäreiden saneeraus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi: näin estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat, sekä jätevesien pääsy ympäristöön.
Saneeraustyössä vanhaan viemäriin asennetaan paikalleen kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta. Saneerausmenetelmä ei vaadi linjojen kaivamista. Menetelmä edellyttää yhtäjaksoista työskentelyä, joten häiriötä aiheuttavaa työtä joudutaan tekemään myös ilta-aikaan.

Saneeraustyön aikana viemäreitä voi käyttää normaalisti.

Pahoittelemme perusparannustyön aiheuttamia meluhäiriöitä sekä asennuskaluston mahdollisesti aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Yhteystiedot

Aarsleff Oy
Työpäällikkö, Pete Karjalainen 0403520804

Forssan vesihuoltoliikelaitos
Päivystys 0341415590

VESIHUOLTOTÖITÄ KAIKULAN ASUNTOALUEELLA

Vesihuoltolaitos tekee vesihuoltotöitä Kaikulan asuntoalueella, työt ovat alkaneet.

Työt saadaan valmiiksi pääosin vuoden 2018 loppuun mennessä  ja  yhdistysten osalta  keväällä 2019 pakkasista riippuen.

kartta työalueesta       kaikula

3.12.2018

LIIKENNEJÄRJESTELYT MUUTTUVAT TILAPÄISESTI KAIKULASSA: Kaikulan vesihuoltotöiden vuoksi joudumme sulkemaan läpiajon Kaikulantiellä ja Viljelyksentiellä Korko-ojantien risteyksessä työmaan edetessä. Järjestelyt kestävät kummassakin muutaman päivän maan sulatuksen ja kaivuun ajaksi, tällöin liikennemerkein ohjataan liikennettä muuta kautta.

Laitos pahoittelee ajoittain liikenteelle ja jalankululle  aiheutuvaa haittaa.

Mahdolliset tiedustelut  03-41415590

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

 

 

TAMMELAN PORTAAN KYLÄSSÄ TEHDÄÄN KELLARIMÄEN VEDENOTTAMON ENNAKKOTARKKAILUA

ASUKASTIEDOTE KAIVOJEN TARKKAILUMITTAUKSISTA

Forssan vesihuoltoliikelaitos käynnistää pohjaveden ennakkotarkkailun Kellarimäen alueella. Tarkkailussa noudatetaan Hämeen ELY-keskuksen 29.11.2017 hyväksymää tarkkailuohjelmaa. Tarkkailuun sisältyy pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun seuranta pohjaveden havaintoputkista ja yksityiskaivoista. Ensimmäiset tarkkailumittaukset tehdään 17.7.2018. Jatkossa mittauksia tehdään kolmen kuukauden välein. Tarkkailun toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja työstä antavat:

vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570

käyttöpäällikkö Jaana Komu, p. (03) 4141 5050

 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

VIKAILMOITUKSET

03-41415590

(Varalla 050-4117013 ainoastaan kun lankaverkko ei toimi)

[acf field=”slogan” post_id=”174″]