Forssan vesihuoltoliikelaitos

Kaupungin yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimivan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut kilpailukykyisesti tulevaisuuden investoinnit huomion ottaen.

Tekstiviestitiedostusjärjestelmä

Forssan vesihuoltoliikelaitoksella on käytössään tekstiviestitiedotusjärjestelmä. Järjestelmä poimii Fonectasta ne puhelinnumerot, joiden laskutusosoitteet on tiedotettavalla alueella. Jos asukkaan käytössä oleva puhelinnumero on esimerkiksi työnantajan tai jos se on salainen numero, ei viesti tavoita osoitteessa asuvaa. Em. syystä johtuen osa asukkaista saattaa saada tiedotteen ja muut jäävät ilman.

SUURI VESIVUOTO ON LÖYDETTY

TIEDOTE 23.4.2018 KLO 9.30 SUURI VESIVUOTO LÖYDETTY

Forssan vesijohtoverkostossa havaittiin vuoto lauantaina 21.4. klo 18.00 jälkeen. Vuotovesimäärä kasvoi yön aikana siten, että laitoksen varallaolo hälytti sunnuntaina 22.4. lisähenkilökuntaa apuun etsimään vuotoa. Vesitornin pinta laski päivän aikana huolimatta siitä, että verkkoon pumpattiin vettä kaikilla käytettävissä olevilla pumpuilla. Vesihuoltolaitos lähetti sunnuntaina illalla noin klo 21.50 tekstiviestitiedotteen Forssan alueelle, jossa tilanteesta kerrottiin ja pyydettiin yleisöltä apua vuodon löytämiseksi. Tekstiviestin lähettämisen jälkeen vesihuoltolaitoksen päivystykseen saatiin pyydetysti vihjeitä ja niiden avulla löydettiin suuri vesivuoto Ahlströminkadulta Pispanmäestä noin klo 22.30. Vihjeiden perusteella löydettiin myös pienempi vesivuoto Notkokadulta Lamminrannasta. 

Tekstiviestissä vesihuoltolaitos ilmoitti aloittavansa verkoston varmuusklooraamisen. Klooraamisen aloittamiseen päädyttiin, koska oli näköpiirissä vesitornin täydellinen tyhjentyminen ja verkoston paineenlasku. Johtuen siitä, että vesivuoto saatiin paikannettua jo sunnuntai-iltana ja vuotava verkoston osa saatiin nopeasti suljettua, peruttiin päätös huoltoklooraamisesta.

Verkostossa saattaa esiintyä ns. ruskeaa vettä, joka johtuu virtausolosuhteiden muuttumisesta verkostossa. Haitta poistuu juoksuttamalla vettä. Mikäli haitta pitkittyy, pyydämme ottamaan yhteyttä vesihuoltoliikelaitoksen päivystykseen 03-4141 5590. 

Vesihuoltoliikelaitos kiittää Forssalaisia valppaudesta ja vuodon löytämiseksi saaduista vihjeistä.

TEKSTIVIESTITIEDOTUSJÄRJESTELMÄ

Forssan vesihuoltoliikelaitoksella on käytössään tekstiviestitiedotusjärjestelmä. Järjestelmä poimii Fonectasta ne puhelinnumerot, joiden laskutusosoitteet ovat tiedotettavalla alueella. Jos asukkaan käytössä oleva puhelinnumero on esimerkiksi työnantajan tai jos se on salainen numero, ei viesti tavoita osoitteessa asuvaa. Em. syystä johtuen osa asukkaista saattaa saada tiedotteen ja muut jäävät ilman.

______________________________________________________________________________________

22.4.2018  KLO 22.30  VUODOT PAIKALLISTETTU YLEISÖVIHJEIDEN PERUSTEELLA PISPANMÄKEEN JA LAMMINRANTAAN

VESIHUOLTOLAITOS KIITTÄÄ VIHJEIDEN ANTAJIA.

VARMUUSKLOORAUS KESKEYTETÄÄN.

————————————————————————————————————————————————

VESIJOHTOVERKOSTOSSA ON ILMENNYT ISO VERKOSTOVUOTO TÄNÄÄN 22.4.2018 AAMUYÖSTÄ,

SE AIHEUTTAA KOKO VERKOSTON ALUEELLA SAKKAA JA PAINEENVAIHTELUITA.

VUODON KOHDETTA ETSITÄÄN PARHAILLAAN, JÄÄTYNYT MAA VAIKEUTTAA  ETSINTÄÄ KOSKA VUOTO EI TULE PINTAAN.

LAITOS PAHOITTELEE  MAHDOLLISIA  HÄIRIÖITÄ  KIINTEISTÖILLE.

Vihjeitä toivotaan numeroon 0341415590, Forssan vesihuoltoliikelaitos

 

 

 

 

VIKAILMOITUKSET

03-41415590

(Varalla 050-4117013 ainoastaan kun lankaverkko ei toimi)

Tarkasta kiinteistösi laskuhistoria

Mitäs, jos joisitki vettä