Forssan vesihuoltoliikelaitos

Kaupungin yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena toimivan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin liittyvät palvelut kilpailukykyisesti tulevaisuuden investoinnit huomion ottaen.

************************************************

UUDET LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUKSEN EHDOT SEKÄ YLEISET TOIMITUSEHDOT

Suomen Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia. Myös liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli on päivitetty. Forssan vesihuoltoliikelaitos on lisäksi tehnyt edellä mainittuihin malleihin muun lainsäädännön muutoksista ja käytännön tarpeista johtuvia tarkistuksia. Uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot astuvat voimaan 1.10.2018. Ne ovat nähtävänä alla:

Liittymis- ja käyttösopimusehdot 2018 

Yleiset toimitusehdot 2018

Uudet liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä laitoksen yleiset toimitusehdot eivät edellytä uusien sopimusten tekemistä, eivätkä vaadi toimenpiteitä asiakkailta. 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TAMMELAN PORTAAN KYLÄSSÄ TEHDÄÄN KELLARIMÄEN VEDENOTTAMON ENNAKKOTARKKAILUA

ASUKASTIEDOTE KAIVOJEN TARKKAILUMITTAUKSISTA

Forssan vesihuoltoliikelaitos käynnistää pohjaveden ennakkotarkkailun Kellarimäen alueella. Tarkkailussa noudatetaan Hämeen ELY-keskuksen 29.11.2017 hyväksymää tarkkailuohjelmaa. Tarkkailuun sisältyy pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun seuranta pohjaveden havaintoputkista ja yksityiskaivoista. Ensimmäiset tarkkailumittaukset tehdään 17.7.2018. Jatkossa mittauksia tehdään kolmen kuukauden välein. Tarkkailun toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja työstä antavat:

vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen, p. (03) 4141 5570

käyttöpäällikkö Jaana Komu, p. (03) 4141 5050

 

FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Tekstiviestitiedostusjärjestelmä

Forssan vesihuoltoliikelaitoksella on käytössään tekstiviestitiedotusjärjestelmä. Järjestelmä poimii Fonectasta ne puhelinnumerot, joiden laskutusosoitteet on tiedotettavalla alueella. Jos asukkaan käytössä oleva puhelinnumero on esimerkiksi työnantajan tai jos se on salainen numero, ei viesti tavoita osoitteessa asuvaa. Em. syystä johtuen osa asukkaista saattaa saada tiedotteen ja muut jäävät ilman.

VIKAILMOITUKSET

03-41415590

(Varalla 050-4117013 ainoastaan kun lankaverkko ei toimi)

[acf field=”slogan” post_id=”174″]